۱۳۸۶ بهمن ۶, شنبه

روش‏های تعلیم او


تعلیمات او مستقیماً درباره زندگی است و طی آن، عموماً به احیاء جریان زندگی باطنی و بازیابی روح و نور درونی (روح‏یافتگی و نوریافتگی) می‏پردازد. او بر بیداری کامل و همه جانبه تأکید دارد و بیداری معنوی را به تنهایی ناکافی و ناقص می‏شمارد. بیداری جسم و روح، ذهن و قلب و نیز بیداری تاریخی، مذهبی، معنوی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از جمله ابعاد بیداری متعالی مورد نظر اوست. بعضی اوقات آموزش‏های او با پیچیدگی فوق‏العاده‏ای توأم می‏شود و فرمی ریاضی‏وار و کاملاً منطقی به خود می‏گیرد. بعضی اوقات هم قلب و حس افراد مخاطب اوست و کاملاً حسی و قلبی آموزش می‏دهد. گاهی هم مستقیماً و صریحاً با روح افراد می‏گوید. هرگاه قلب افراد را هدف قرار می‏دهد، بسیار ساده اما همراه با جریانی به شدت حسی تعلیم می‏دهد. وقتی مقصودش ذهن و تفکر شنونده است آموزش به سمت عقلانیت و پیچیدگی منطقی می‏رود. از نظر او تعلیم به روح در سکوت و خاموشی میسر است.
تعلیمات او برای اکثر افراد، با تجربه‏ای از حضور جذاب و اسراری همراه است و گاهی حیرت و خیرگی از جمله نتایجی است که به کرّات در دریافت‏کنندگان تعلیم مشاهده شده است. یکی از مسائلی که برخی از مستمعان از آن سخن گفته‏اند این است که در حضور او از نوعی روشنایی و نور برخوردار می‏شوند که بسیار حمایت‏بخش و امیدوارکننده است اما پس از خروج از حضور او این نور به تدریج رو به کاهش می‏گذارد. او برای حل این مسئله اشاره کرده است که باید نور را منتشر کرد تا بر شدت آن افزوده شود.
از نظر او تغییر در شعور، تغییر زندگی است و پایدارترین تغییرات در دگرگونی خودآگاهی و بینش و در اندازه دریافت حضور الهی و تجربه عشق الهی است. او این را ماندگارترین تغییرات می‏داند.
یکی از بارزترین ویژگی‏های او قدرت و تسلطش در تفهیم و آگاه کردن و ایجاد تغییر و جابجایی در بینش و هوشیاری افراد موردنظرش است. تغییراتی که ممکن است موقتی یا دائمی باشند. او با قدرت تمام، ذهن افراد موردنظر خود را روشن و نورانی یا قلب آن‏ها را به شور و شوق وامی‏دارد و البته ظرفیت و آمادگی افراد در این دریافتها نقشی تعیین‏کننده دارد زیرا همیشه تعلیم زنده متناسب با تعلیم‏گیرنده است. به همین دلیل ممکن است بعضی‏ها از حیرت و دریافتهای عجیب خود بگویند و البته عده ای از این تغییرات اظهار بی‏خبری می کنند . او پیروان خود را به دیدن و شنیدن دعوت می‏کند. گاهی با حرکات و اشارات و همچنین با کارهایی که به افراد واگذار می‏کند، به آنان آموزش می‏دهد.
بعضی از افراد از طرق باطنی تعلیم او سخن می‏گویند. بعضی معتقدند با بیاد آوردن تجربه های تعلیمی بارها به احساسات و اندیشه‏های هدایت‏کننده دست یافته‏اند. بعضی از آموزش دیدن مکرر خود در رؤیا حرف می‏زنند تا حدی که گزارش‏های زیادی که می‏توان آنها را به چند جلد کتاب تبدیل کرد، از این آموزش‏های در رؤیا جمع‏آوری شده اما او آموزش‏های رؤیا را مختص خود افراد دانسته و آنرا برای سایرین کاملاً معتبر نمی‏داند...
زندگی او و زندگی کردن با او تعلیم است. او با همه وجود خود آموزش می‏دهد. واژه‏ها و سکوت، نگاه و اشارات و حالات و رفتار او سرشار از جریان آگاهی است. گاهی او بجای سخن گفتن، با عمل خود تعلیم می‏دهد. سکوت او، اغلب، اوج آموزش است.